Chùm ảnh: Dịch bệnh ở Nhật Bản thuyên giảm, tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ vào ngày 30/9