Chùm ảnh: Người dân California tham gia lễ tưởng niệm 13 người lính hy sinh ở Afghanistan