Chùm ảnh: Úc nới lỏng kiểm soát nhập cảnh sau gần 600 ngày