Úc: Cảnh sát từ chức khi lực lượng đối xử với người biểu tình COVID-19 ‘như những kẻ xâm lược ngoại bang’