‘Chúng tôi trân quý tự do’: Người dân tán dương sự kiện Mỹ quốc Ngày hội Tươi đẹp ở ngoại ô New York