ĐỘC QUYỀN: Quấy rối, đe dọa sát hại đối với nhà thiết kế web tăng vọt kể từ khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết ủng hộ tự do ngôn luận