Chuyên gia: Bắc Kinh siết chặt kiểm soát công dân bằng Luật Đường sắt mới