Trung Quốc: Nhiều tỉnh ngắt kết nối nhận cuộc gọi di động và tin nhắn SMS từ hải ngoại