Chuyên gia cảnh báo sàn giao dịch chứng khoán mới tại Bắc Kinh của Trung Quốc có rủi ro