Chuyên gia: Chủ tịch Tập đưa ra ‘nghị quyết lịch sử’ nhằm củng cố di sản chính trị