Chuyên gia: Chủ tịch Tập xem Nga là ‘đối tác quan trọng nhất’ để thách thức Hoa Kỳ

Bà Patricia Kim, một thành viên của Viện Brookings, cho biết, “[Bên trong nội bộ ĐCSTQ] có sự tin tưởng vững chắc rằng Hoa Kỳ phải có trách nhiệm thay đổi các chính sách của mình.”