Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chuyên gia Đài Loan: Năng lượng của Shen Yun giúp thăng hoa tinh thần, phục hồi thân tâm