Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Tổng thống Thái Anh Văn và các quan chức lãnh đạo hoan nghênh Shen Yun đến Đài Loan