Chuyên gia: Dân số Trung Quốc giảm mạnh cho thấy giới trẻ không muốn có con