Chuyên gia: Đạo luật Giảm Lạm Phát là danh mục ao ước của chủ nghĩa xã hội