Chuyên gia dịch tễ Mỹ: Vaccine Covid-19 có thể chỉ có hiệu quả một phần