Chuyên gia: Hoa Kỳ phải giúp Nhật Bản, Đài Loan tăng cường sẵn sàng lâm chiến chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc