Chuyên gia Hoa Kỳ tiết lộ thủ phạm khiến các cuộc hôn nhân đổ vỡ