Nghiên cứu: 8 thói quen trong cuộc sống có thể kéo dài tuổi thọ thêm 24 năm