Chuyên gia: Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu ‘phi Trung Quốc hóa’