Hoa Kỳ và Úc thiết lập khí hậu và năng lượng sạch là ‘trụ cột thứ ba’ của liên minh