Chuyên gia: Kho vũ khí hạt nhân là thế mạnh của Trung Quốc khi có chiến tranh giành Đài Loan