Chuyên gia: Kỳ vọng thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược qua chuyến thăm Úc của ông Lý Cường rất khó thực hiện