Chuyên gia: Miến Điện trở thành mặt trận mới cho cuộc đối đầu Hoa Kỳ-Trung Quốc