Nội chiến Miến Điện đe dọa đến lợi ích của Bắc Kinh

Miến Điện là nhân tố chủ chốt trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.