Chuyên gia: Năng lượng là động lực thúc đẩy Trung Quốc làm trung gian cho thỏa thuận giữa Iran và Saudi Arabia