Chuyên gia: Nhật Bản bảo vệ Đài Loan là một phản ứng trước ‘mối đe dọa sinh tử’ từ Trung Cộng