Chuyên gia: Nước đi tăng cường kiểm soát tài chính đối với Trung Quốc của Bắc Kinh là ‘một ngõ cụt’

Một chuyên gia nhận định, ông Tập Cận Bình đang ‘quyết tâm giải quyết khủng hoảng kinh tế thông qua chế độ độc tài chính trị.’