Từ thịnh vượng chung đến thất nghiệp tràn lan, ‘khế ước xã hội’ của ĐCSTQ đang phá sản