Chuyên gia: Olympic để lộ hoạt động ‘ngoại giao dollar’ của Trung Quốc