Chuyên gia: Ông Putin đang lợi dụng ĐCSTQ để thực hiện các kế hoạch quốc gia của mình