Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chuyên gia thu âm từng đạt giải Grammy: Shen Yun là ‘Chương trình có ý nghĩa sáng tạo nhất mà tôi từng trải nghiệm’