Chuyên gia: Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ thông qua TikTok và WeChat