Chuyên gia: Trung Quốc sử dụng các cảng quốc tế để mở rộng ảnh hưởng quân sự và thu thập thông tin tình báo