Chuyên gia: Trung Quốc tìm cách củng cố quyền lực ở châu Á, đẩy các quốc gia khác rời xa Hoa Kỳ