Chuyên gia: Trước sự xâm lấn của Trung Quốc cộng sản, Hàn-Nhật thành lập liên minh ‘NATO thu nhỏ’ ở châu Á