Cô gái vô thần chia sẻ trải nghiệm được diện kiến Chúa