Có phải con rồng bảo tồn truyền thống đang say ngủ cuối cùng cũng thức giấc?