Cổ phiếu VinFast lao dốc sau chuỗi sáu ngày liên tiếp tăng điểm