Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Mỹ cảnh báo các công ty tài chính không lừa đảo bằng ‘chữ in nhỏ’ trong hợp đồng

Cơ quan này phát hiện ra rằng các công ty đang đưa vào hợp đồng các điều khoản không thể thực thi về mặt pháp lý, có thể là nhằm mục đích ‘khiến người dân nhầm lẫn về những quyền lợi của họ.’