California: Công ty San Diego Gas & Electric cảnh báo khách hàng về chiêu lừa đảo mới