Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh kêu gọi trang bị thêm vũ khí nguyên tử cho PLA nhằm răn đe Hoa Kỳ