Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc bị chỉ trích vì sự tàn bạo của ĐCSTQ