Cơ trưởng American Airlines quay được hình ảnh UFO trên không trung