Cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc: Căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan là không thể tránh khỏi