Coca-Cola lặng lẽ xóa bài ủng hộ Black Lives Matter giữa bối cảnh bị ông Ted Cruz chỉ trích