Arizona: Văn phòng thị trấn được trả tiền để theo dõi bài đăng trên mạng xã hội không phù hợp với quan niệm ‘thức tỉnh’

Văn phòng Chính phủ Kỹ thuật số ở Gilbert, Arizona, đã đưa ra lời khiển trách đối với những nhân viên thị trấn ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và lực lượng chấp pháp.