Công bố thí sinh lọt vào bán kết hạng mục thiếu niên của Cuộc thi Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển Quốc tế lần thứ 10