Lần đầu tiên làm Giám khảo Cuộc thi Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển, nghệ sĩ múa chính Lý Bảo Viên chia sẻ những hiểu biết sâu sắc

Cuộc phỏng vấn với giám khảo Lý Bảo Viên của Cuộc thi Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển Quốc tế NTD