Công dân Nga tìm cách vượt biên vào Hoa Kỳ khi chiến tranh Ukraine kéo dài